Aktuality

Nový územní plán – výzva občanům – důležité!!!

Žádáme všechny občany, kteří mají v budoucnu jakýkoliv stavební záměr, aby do pátku 23.10.2020 doručili obecnímu úřadu požadavky na zakreslení stavebních záměrů do nového územního plánu obce Kuklík. Prosíme o dodání snímku katastrální mapy se zákresem stavby nebo čísla parcely a druhu stavby. Jelikož z důvodu pandemie koronaviru není možné uspořádat veřejné shromáždění, požadavky je možné doručit osobně v úředních hodinách, zaslat emailem na obec.kuklik@seznam.cz (preferujeme) nebo poštou. Požadavky budou zahrnuty do návrhu nového územního plánu, který bude dále projednáván s dotčenými úřady.

Příspěvek z rubriky Aktuality | Komentáře uzavřeny

Zrušení konání akce Hubertova jízda 2020

Z důvodu nepříznivého vývoje spojeného s onemocněním Covid 19 se v tomto roce neuskuteční 10. ročník tradiční akce Hubertova jízda, která se měla konat dne 10. října. Děkujeme za pochopení.

Příspěvek z rubriky Aktuality | Komentáře uzavřeny

Nebezpečný a velkoobjemový odpad, Elektroodpad

Oznamujeme všem občanům, že u budovy obecního úřadu je přistavený velký hnědý kontejner, do kterého je možné v průběhu měsíce září vozit elektroodpad (tento kontejner je určen pouze pro elektroodpad !!!). V pátek 25.9.2020 proběhne od 16 do 17 hodin u budovy obecního úřadu sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

Příspěvek z rubriky Aktuality | Komentáře uzavřeny

Řádná schůze obecního zastupitelstva

V pátek 21.8.2020 se od 18 hodin uskuteční v zasedací místnosti budovy OÚ řádná schůze obecního zastupitelstva.

Příspěvek z rubriky Aktuality | Komentáře uzavřeny

Oznámení o konání řádného jednání obecního zastupitelstva

Dne 16.5.2020 se od 18.00 hodin uskuteční v místnosti obecního úřadu řádné zasedání obecního zastupitelstva obce Kuklík.

Příspěvek z rubriky Aktuality | Komentáře uzavřeny