Zastupitelstvo

Členové zastupitelstva obce Kuklík

—————————————————————————

Ing. Ladislav Regent – starosta obce

Ing. Ladislav Rak – místostarosta obce         

Pavel Kalina

Jiří Kocanda – předseda kontrolního výboru

Roman Jun – předseda finančního výboru

Kamil Mrkos

Hana Kalinová

Pavel Mrkos ml.

Josef Kocanda ml.

———————————————————————————————————————————

aktualizace k 28.10.2018