Zastupitelstvo

Členové zastupitelstva obce Kuklík

—————————————————————————

Ing. Ladislav Regent – starosta obce

Ing. Ladislav Rak – místostarosta obce

Ing. Bohdan Kalina – předseda kontrolního výboru

Pavel Kalina

Jiří Kocanda

Roman Jun – předseda finančního výboru

Kamil Mrkos

Tomáš Burian